Shokko

AGO KAZARI AA-01, AA-04, or AA-05 ONLY

     
AA-01 Shokko, S Kazane-Bishi(green/gold)   AA-04 Gobanzashi Han-Shoko, Q Kazane-Bishi
(Navy/Burgundy)
  AA-01 Shokko, W Nami-Chidori   AA-05 Nanamezashi Han-Shoko, V Kazane-Bishi (Dark Navy)
     
AA-01 Shoukou, Q Kazane-Bishi
(Dark Navy Burgundy)
  AA-01 Shokko, Kazane-Bishi(Navy)   AA-04 Gobanzashi Han-Shoko, T Kazane-Bishi
(Derk Navy/Yellow Green)
 
Close