You are here: Home > Kendo > Shinai Selection - Bamboo Sword for Kendo > Premium Kendo Shinai
Sort By:
Page of 1
ARIGA BESSAKU No22 :: Master Quality MADAKE Koto/Chokuto Shinai SHORT (TSUKATAN) Grip [Assembled - Size 39] ARIGA BESSAKU No22 :: Master Quality MADAKE Koto/Chokuto Shinai SHORT Grip [Assembled - Size 39]

ARIGA BESSAKU No22 :: Master Quality MADAKE Koto Hybrid Shinai SHORT Grip [Assembled - Size 39]

List Price: $85.00
EBOGU Low Price: $70.00
You save $15.00!
ARIGA BESSAKU No22 :: Master Quality MADAKE Koto/Chokuto Shinai SHORT (TSUKATAN) Grip [Bamboo Only - Size 39] ARIGA BESSAKU No22 :: Master Quality MADAKE Koto/Chokuto Shinai SHORT Grip [Bamboo Only - Size 39]

ARIGA BESSAKU No22 :: Master Quality MADAKE Koto Hybrid Shinai SHORT Grip [Bamboo Only - Size 39]

List Price: $85.00
EBOGU Low Price: $55.00
You save $30.00!

(3)
KAI :: Master Quality MADAKE DARK Dobari Shinai Regular Grip [Assembled - Size 39] KAI :: Master Quality MADAKE DARK Dobari Shinai Regular Grip [Assembled - Size 39]

Master Quality DARK "KAI" Dobari Style (Completely assembled with Top quality leather) Size 39

List Price: $78.00
EBOGU Low Price: $60.00
You save $18.00!

(15)
KAMAKURA :: Master Quality MADAKE DARK Koto/Chokuto Shinai Thick Grip [Assembled - Size 39] KAMAKURA :: Master Quality MADAKE DARK Koto/Chokuto Shinai Thick Grip [Assembled - Size 39]

Master Quality DARK "KAMAKURA" Koto Style (Completely assembled with Top quality leather) Size 39

List Price: $78.00
EBOGU Low Price: $60.00
You save $18.00!

(3)
Master Quality DARK "MINO" Koto Style (Completely assembled with Top quality leather) Size 39 MINO :: Master Quality MADAKE DARK Koto/Chokuto Shinai Regular Grip [Assembled - Size 39]

Master Quality DARK "MINO" Koto Style (Completely assembled with Top quality leather) Size 39

List Price: $78.00
EBOGU Low Price: $60.00
You save $18.00!

(9)
LIMITED EDITION - Top Quality MADAKE Shinai - "SADO BEKKAKU" Size 39 (Completely assembled with Top quality leather) SADO BEKKAKU :: LIMITED EDITION MADAKE Hybrid Dobari/Koto Shinai Custom Grip [Assembled - Size 39]

LIMITED EDITION - Top Quality MADAKE Shinai - "SADO BEKKAKU" Size 39 (Completely assembled with Top quality leather)

List Price: $98.00
EBOGU Low Price: $75.00
Sale Price From: $60.00 !!NEW!!
You save $38.00!

(6)
NAGATO BESSAKU Shinai Bamboo Only Top Quality MADAKE Shinai - "NAGATO BESSAKU" Size 39 (BAMBOO Only)

Style: Dobari Gata
Grip: Regular [25 - 27 +- 1 mm Diameter]

List Price: $98.00
EBOGU Low Price: $74.93
You save $23.07!
Master Quality TSUGARU BEKKAKU" Size 39 Assembled (Light weight) TSUGARU BEKKAKU :: Master Quality MADAKE Koto/Chokuto Shinai Thin Grip [Assembled - Size 39]

Master Quality MADAKE Shinai - "TSUGARU BEKKAKU" Size 39 (Assembled)

List Price: $85.00
EBOGU Low Price: $70.00
You save $15.00!
Master Quality TSUGARU BEKKAKU" Size 39 BAMBOO Only (Light weight) TSUGARU BEKKAKU :: Master Quality MADAKE Koto/Chokuto Shinai Thin Grip Grip [Bamboo Only - Size 39]

Master Quality MADAKE Shinai - "TSUGARU BEKKAKU" Size 39 (BAMBOO Only)

List Price: $85.00
EBOGU Low Price: $55.00
You save $30.00!

(2)