You are here: Home > Kendo > Shinai - Bamboo Sword > 39 Shinai > 39 Shinai Ibushi
Sort By:
Page of 1
KAI :: Master Quality MADAKE DARK Dobari Shinai Regular Grip [Assembled - Size 39] KAMAKURA :: Master Quality MADAKE DARK Koto/Chokuto Shinai Thick Grip [Assembled - Size 39] Master Quality DARK "MINO" Koto Style (Completely assembled with Top quality leather) Size 39
KAI :: Master Quality MADAKE DARK Dobari Shinai Regular Grip [Assembled - Size 39]
List Price: $78.00
EBOGU Low Price: $60.00
You save $18.00!

(16)
KAMAKURA :: Master Quality MADAKE DARK Koto/Chokuto Shinai Thick Grip [Assembled - Size 39]
List Price: $78.00
EBOGU Low Price: $60.00
You save $18.00!

(4)
MINO :: Master Quality MADAKE DARK Koto/Chokuto Shinai Regular Grip [Assembled - Size 39]
List Price: $78.00
EBOGU Low Price: $60.00
You save $18.00!

(9)