You are here: Home > Kendo > Shinai - Bamboo Sword > 39 Shinai > 39 Shinai Ibushi
Sort By:
Page of 1
KAI :: Master Quality MADAKE DARK Dobari Shinai Regular Grip [Assembled - Size 39] KAMAKURA :: Master Quality MADAKE DARK Koto/Chokuto Shinai Thick Grip [Assembled - Size 39] Master Quality DARK "MINO" Koto Style (Completely assembled with Top quality leather) Size 39
KAI :: Master Quality MADAKE DARK Dobari Shinai Regular Grip [Assembled - Size 39]
List Price: $95.00
EBOGU Low Price: $75.00
You save $20.00!

(20)
KAMAKURA :: Master Quality MADAKE DARK Koto/Chokuto Shinai Thick Grip [Assembled - Size 39]
List Price: $95.00
EBOGU Low Price: $75.00
You save $20.00!

(8)
MINO :: Master Quality MADAKE DARK Koto/Chokuto Shinai Regular Grip [Assembled - Size 39]
List Price: $95.00
EBOGU Low Price: $75.00
You save $20.00!

(13)