You are here: Home > Kendo > Shinai - Bamboo Sword > 39 Shinai > 39 Shinai Regular
Sort By:
Page of 1
TOKUSEN MADAKE Select Shinai - KUNIMASA Size 39 (Complete) Top Quality TOKUSEN MADAKE Select Shinai - KUNIMASA Size 39 (Bamboo Only) Top Quality TOKUSEN MADAKE Select Shinai - KENJA Size 39 (COMPLETE)
KUNIMASA :: Top Quality MADAKE Dobari Shinai Regular Grip [Assembled - Size 39]
List Price: $78.00
EBOGU Low Price: $60.00
You save $18.00!

(12)
KUNIMASA :: Top Quality MADAKE Dobari Shinai Regular Grip [Bamboo Only - Size 39]
List Price: $59.00
EBOGU Low Price: $45.00
You save $14.00!

(3)
KENJA :: Top Quality MADAKE Dobari Shinai Regular Grip [Assembled - Size 39]
List Price: $78.00
EBOGU Low Price: $60.00
You save $18.00!

(13)
Top Quality TOKUSEN MADAKE Select Shinai - KENJA Size 39 (Bamboo Only) LIMITED EDITION - Top Quality MADAKE Shinai - "SADO BEKKAKU" Size 39 (Completely assembled with Top quality leather) KAI :: Master Quality MADAKE DARK Dobari Shinai Regular Grip [Assembled - Size 39]
KENJA :: Top Quality MADAKE Dobari Shinai Regular Grip [Bamboo Only - Size 39]
List Price: $59.00
EBOGU Low Price: $45.00
You save $14.00!

(1)
SADO BEKKAKU :: LIMITED EDITION MADAKE Hybrid Dobari/Koto Shinai Custom Grip [Assembled - Size 39]
List Price: $98.00
EBOGU Low Price: $75.00
Sale Price From: $60.00 !!NEW!!
You save $38.00!

(9)
KAI :: Master Quality MADAKE DARK Dobari Shinai Regular Grip [Assembled - Size 39]
List Price: $85.00
EBOGU Low Price: $65.00
You save $20.00!

(17)
KAMAKURA :: Master Quality MADAKE DARK Koto/Chokuto Shinai Thick Grip [Assembled - Size 39] HASEGAWA :: Hasegawa Carbon CF39 Koto/Chokuto Shinai Regular Grip [Bamboo Only - Size 39] HASEGAWA :: Hasegawa Carbon CF39 Koto/Chokuto Shinai Regular Grip [Bamboo Parts - Size 39]
KAMAKURA :: Master Quality MADAKE DARK Koto/Chokuto Shinai Thick Grip [Assembled - Size 39]
List Price: $85.00
EBOGU Low Price: $60.00
You save $25.00!

(6)
HASEGAWA :: Hasegawa Carbon CF39 Koto/Chokuto Shinai Regular Grip [Bamboo Only - Size 39]
List Price: $525.00
EBOGU Low Price: $478.82
You save $46.18!

(3)
HASEGAWA :: Hasegawa Carbon CF39 Koto/Chokuto Shinai Regular Grip [Bamboo Parts - Size 39]
List Price: $151.00
EBOGU Low Price: $115.70
You save $35.30!
High Performance Tokusen Shinai - "HYOEI" for Men - 39 Complete
HYOEI :: Top Quality MADAKE Dobari Shinai Regular Grip [Assembled - Size 39]
List Price: $78.00
EBOGU Low Price: $60.00
You save $18.00!

(10)