You are here: Home > Kendo > Shinai - Bamboo Sword > Koto Chokuto > Koto Chokuto 38
Sort By:
Page of 1
Top Quality TOKUSEN MADAKE Select Shinai - TOKACHI Size 39 (Complete)
Top Quality TOKUSEN MADAKE Select Shinai - TOKACHI Size 38 (Complete)
List Price: $72.00
EBOGU Low Price: $60.00
You save $12.00!