You are here: Home > Kendo > Shinai - Bamboo Sword > Tokusen Madake > Tokusen Madake 37
Sort By:
Page of 1
HARIMA Nitoryu Daito Shinai (Long Tsuka) HARIMA Nitoryu Daito Shinai (Short Tsuka)
Top Quality DOBARI Nitoryu Daito Shinai - "HARIMA" Size 37 (Completely assembled with Top quality leather) REGULAR Tsuka Top Quality DOBARI Nitoryu Daito Shinai - "HARIMA" Size 37 (Completely assembled with Top quality leather) SHORT Tsuka